Home

  • De Duif – elke zondag viering van schrift en tafel om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

Het Groene Licht Mei 2016

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2016

Vredesvlucht Pinksteren 2015: Sabine Christiaans – omdat zij een bijdrage levert aan onderling begrip en groei van mensen in hun verbinding met anderen in hun omgeving

Viering 19 juni 10:30 uur

Thema: ‘Mijn handen uitgestrekt
naar een opstandig volk’

Diana VernooijVoorganger:
Diana Vernooij

Viering 26 juni 10:30 uur

Thema: ‘Om liefde gaan wij een leven’

Hans ErnensVoorgangers:
Hans Ernens en
Rui Suprihadi

Viering 3 juli 10:30 uur

Thema: ‘Gedragen worden’

2004_frans300pVoorgangers:
Frans Gerritsma en
Yvonne van der Velden

Sterker dan je denkt

Soms komen er dingen op je pad, waarvan je denkt, dit red ik niet. Ik trek dit niet, dit is mij te machtig. Ziekte, een ongeluk, verlies en andere dramatische gebeurtenissen in je leven die bijna ondragelijk zijn. En wonder boven wonder, toch blijkt dat het gaat, weliswaar met de moed der wanhoop, met sidderende […]

Herinneringen

Als dominee kom ik ook bij mensen die uit de kerk zijn geraakt, de een bewust door er echt uit te stappen. Dat is meestal omdat mensen in het verleden niet begrepen, niet gezien zijn door de mensen van de kerk. De ander is er zomaar uitgeraakt… We hebben het dan over God, over hoe […]

Overal is politie

Ineens zit ik de afgelopen weken weer in de omgeving van veel politiemensen. Vorige week onze jaarlijkse ontmoeting met mijn voormalige korpschef die nu in de Raad van Bestuur van het Horizoncollege komt. Uiteraard hebben we het naast onze eigen leven en ontwikkeling altijd even over de politie. Over hoe het er nu voor staat […]

“… We moeten actief worden…
In Nederland wonen
250.000 vluchtelingen.
Sommigen van ons hebben nog nooit
contact gehad of gemaakt.

Het is noodzaak,
omdat alleen compassie en mededogen
negativiteit en angst
kunnen overwinnen.
Zachte krachten.
Vandaag … ”

Jan AndreaeZondag 15 november 2015Overweging
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org