Andere locatie voorbereiding liturgie op 7 oktober

26 september 2013 – Maandagavond tijdens de rondvraag in de voorbereidingsavond kwam naar voren dat Jan Meijer weer zo graag een liturgievergadering zou willen bijwonen. De vraag van zijn vrouw Liesbeth was, of wij voor één keer naar hem toe zouden willen komen.
Iedereen zei volmondig Ja. Liesbeth kon regelen dat wij op maandagavond 7 oktober de viering van 20 oktober (voorganger Bert van der Meer) bij Jan in het revalidatiecentrum Reade kunnen voorbereiden.

Adres: Reade, Overtoom 283 te Amsterdam. De zaal is open van 19.30 tot 22.00 uur. Voor koffie en drank is gezorgd.

Marina Slot bevestigd en ingetreden als predikant

15 september 2013 – Tijdens de drukbezochte middagdienst deed voorganger van De Duif Marina Slot op zondag 15 september 2013 haar intrede in de Hervormde Kerk te Westwoud, Noord Holland.
De dienst werd muzikaal omlijst door de uitstekend bij stem zijnde kerkgangers, onder aanvoering van het koor van De Duif onder leiding van Henk Kemper en pianiste Irina Antonova.
Het was bijzonder om hierbij aanwezig te zijn. Het was een eer. Het was ontroerend. Het was liefdevol. Wij hebben gezien hoe Marina daar de zegen kreeg namens de beide Hervormde gemeentes en van Duifvoorgangers Helma, Henk en Jan.

Marina is bevestigd als dominee van de gemeenten Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud/Binnenwijzend.
Ze blijft voorlopig nog deel uitmaken van het voorgangers-collectief van De Duif. Voor zover haar nieuwe werkzaamheden dat toelaten zal ze af en toe een viering in De Duif leiden.
De Duif wenst Marina alle goeds en veel succes in haar nieuwe gemeenten.