In Memoriam Ton Wiemers

Ton Wiemers is een van de verlichte geesten die vorm hebben geven aan de ontwikkeling van onafhankelijke en democratische geloofsgemeenschappen. Zijn moed, gedrevenheid en inzet zullen we niet vergeten. Wij zijn blij en dankbaar dat wij samen hebben mogen werken. Wij condoleren DE DUIF met dit verlies. De Basisbeweging Nederland zal Ton’s solidariteit en verbondenheid met geloofsgenoten en de verdrukte mensen in deze wereld niet vergeten.

In warme genegenheid hem gedenkend, wensen wij zijn nabestaanden en De Duif sterkte,

namens de BBN,
Gijs den Boer, voorzitter

Ton Wiemers overleden

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn
van de herinnering in stille vreugde.

– Dietrich Bonhoeffer –

Ton Wiemers is gisteren, 20 januari, overleden.
Ton was jarenlang de grote inspirator van De Duif. Hij is vele jaren eerst als priester en later als een van de gekozen voorgangers voorgegaan bij de vieringen in De Duif. Ton was bij alle belangrijke ontwikkelingen betrokken, heeft twee keer het kerkasiel in De Duif georganiseerd en was jarenlang voorzitter van het bestuur.

De laatste jaren leed Ton aan vasculaire dementie en kon hij De Duif niet meer bezoeken. Ton is 92 jaar geworden.

De afscheidsviering vindt plaats op zondag 25 januari om 13.00 uur in zijn geliefde kerk De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam.
Aansluitend zullen we met Tons vrouw Carla en elkaar een glas heffen op het goede en bijzondere leven van Ton.
Hij zal maandag in kleine kring in Buitenveldert worden begraven.
Wie wil kan afscheid van hem nemen op vrijdag tussen 14.00 – 15.30 uur of tussen 19.00 – 20.30 uur. Ton is thuis op de Javakade 412 opgebaard.

Namens bestuur en voorgangers van De Duif,

Diana Vernooij

 

Liefhebben en Loslaten

‘Je kinderen zijn je kinderen niet’ schrijft  Kahlil Gibran in zijn boek  de Profeet uit 1928 over kinderen. En verder ook:
‘Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen.‘

Eigen weg gaan
Ik kom er op omdat ik binnenkort  een kindje mag dopen in de Duif en dan komt deze tekst vaak in mij op. We gaan de gehele tekst gebruiken in de viering. En als je aan het begin staat van het opvoeden van zo’n klein mensje, kan je meer indenken, dan dat je voelt en weet wat de schrijver echt bedoelt.
Maar ervaren ouders weten hoe moeilijk het soms is, om én een kind liefdevol  te leiden, én te sturen, maar ook op tijd los te laten, omdat het kind zijn of haar eigen weg mag en moet gaan.
In deze tijd staat het verhaal van de doop van Jezus centraal, ook dit kind is wel een heel eigen weg gegaan en zijn ouders hebben hem dikwijls niet kunnen volgen. Te hoog, te ver, te radicaal, te anders dan ze verwacht hadden.  En dat is iets wat iedere ouder herkent.
Want wat gaat dat kind, dat eens een klein en aanhankelijk/afhankelijk wezentje was,  toch haar eigen gang of wat doet die jongen dingen die zijn ouders niet hadden kunnen dromen.

Anders… beter?
Bij ons is één van de kinderen aan het verhuizen en ook al is hij 28 jaar, toch heb ik de neiging om me ermee te bemoeien. Zou je dat niet anders doen, mijns inziens beter, maar het is natuurlijk nog maar de vraag of het beter is.
Het is de kunst van het leven om regelmatig op je handen te gaan zitten, je tong af te bijten en het jonge spul hun eigen koers te laten varen.
Adviseren mag, bemoeien niet en eigenlijk is dat hetzelfde wat wij volwassenen ook willen.
Behalve als het echt niet goed met mij gaat, dan ben ik  blij als iemand ingrijpt, het stuur even overneemt, maar zeker niet te lang.
Wat luistert het toch nauw, menszijn samen met anderen.
Jong en oud, elkaar in waarde laten, vrijheid in verbondenheid.
Want ik ontmoet vaak mensen bij wie het niet goed is gegaan. Waar de verbinding een strakke, onbarmhartige binding bleek te zijn, waar de zielen geketend zijn geweest en zelfs het lichaam niet van het kind zelf was, maar gebruikt of misbruikt werd door de volwassen ouder (zie tekst Kahlil Gibran). Het is belangrijk om die kleine, goddelijk geschapen mens die aan jou is toevertrouwd te koesteren, lief te hebben en in liefde te laten groeien en bloeien.

Dat maakt het leven van een mensenkind later ook veel makkelijker.

Ds.Marina
marinaslot@kpnmail.nl