Onze vader was priester

Talkshow over kinderen van uitgetreden priesters en de onstuimige jaren zestig

Utrecht, 17 maart 2022 – In 2002 organiseerde Freek de Jonge de succesvolle ‘Dag van domineeskinderen’. Nu, bijna twintig jaar later, vind en Museum Catharijneconvent en TivoliVredenburg het hoog tijd voor een programma over en voor kinderen van uitgetreden priesters. Een unieke gebeurtenis; nooit eerder vond er zo’n groot evenement over dit onderwerp plaats. Wat delen deze kinderen, die nu veertigers, vijftigers en zestigers zijn? En wat is het verhaal achter de massale uittreding van hun vaders? Ontdek het op zaterdagochtend 23 april in TivoliVredenburg.

De talkshow wordt georganiseerd bij de tentoonstelling Van God los? De onstuimige jaren zestig.

Jaren zestig
De vele priesteruittredingen in de jaren zestig staan symbool voor de snelle
veranderingen in de katholieke kerk in deze periode. Tussen 1961 en 1970 traden in Nederland in totaal 1026 ambtsdragers uit. Vaak omdat ze in ‘persoonlijke nood’ verkeerden, in een geloofscrisis verwikkeld waren of niet meer wensten te v oldoen aan de celibaatsplicht. Hun keuze was ingrijpend. Priester was je 24 uur per dag. Het ambt verlaten was niet simpelweg je baan opzeggen, het betekende helemaal opnieuw beginnen. Veel uitgetreden priesters trouwden, kregen kinderen en vonden een nieuwe plek in de maatschappij. Wat gaven ze door aan hun kinderen? Speelde het priesterverleden van hun vaders een r ol in hun jeugd? En wat betekende het in hun verdereleven? De jaren zestig: een decennium dat misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de dag van vandaag.

Sprekers
In de talkshow gaan verschillende kinderen van uitgetreden priesters met elkaar in gesprek. Ook is er aandacht voor de historische context. Met Lex Bolmeijer (moderator), Koen Wauters (auteur Mijn vader was priester, mijn moeder non), Loes Heggers (auteur van Villa de Wartburg) , Rosan Coppes (dochter van Dolf Coppes, uitgetreden priester en medeoprichter van de PPR ), Tanja Kootte (conservator bij Mus eum Catharijneconvent), Katja Kreukels (auteur van Mijn vader was priester en initiatiefnemer van deze talkshow) en Peter Nissen (emeritus hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit).

Kent u kinderen van uitgetreden priesters, bent u een uitgetreden priester of het kind van een voormalige priester? Of heeft dit onderwerp simpelweg uw interesse? Iedereen is van harte welkom! Meld u aan via www.tivolivredenburg.nl.
Voor wie dat wil, is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het café van TivoliVredenburg.

Een kaartje voor de talkshow kost 12,50 euro, koffie en thee inbegrepen.
Voor 7 euro extra staat er om 13.00 uur een lunchtas voor u klaar.

23 april Tivoli Vredenburg, Utrecht, tijd: 11.00 – 13.00 uur

Weer blij naar school

Wonderlijk om basisschool leerlingen te horen zeggen hoe blij ze zijn dat ze weer naar school mogen.
Dat is de omgekeerde wereld, want kinderen zijn vooral blij met vakantie, met vrij zijn.
We komen er achter dat veel van het gewone eigenlijk heel bijzonder en heel belangrijk is in ons leven. We zijn dankbaar als er weer iets van het gewone terugkeert in ons leven.

Eye-opener 1
We ervaren nu wat we alleen maar zien in de media over kinderen elders die dolblij zijn dat ze naar school kunnen ook al is die school nog zo primitief en het lesmateriaal gebrekkig.
Het is alsof we door de pandemie op een andere manier naar onze wereld mogen kijken.
En dat begint bij onze kinderen, zíj weten nu dat school niet vanzelfsprekend is, dat je vriendjes en vriendinnetjes zien en met ze spelen en sporten een groot goed is.
Voor sommige kinderen is het een zegen om even uit de gespannen situatie thuis te kunnen ontsnappen, maar het is ook een zegen die je zomaar ontnomen kan worden.

Eye-opener 2
We komen meer te weten over wat er achter de voordeur speelt, we kunnen niet meer wegkijken bij misstanden, armoede en geweld. Dat maakte het jaar 2021 misschien ook zwaar. Niet alleen de angst voor het virus.
Ik hoop zo dat we de blijdschap weer terug kunnen vinden in 2022. Dat we de tweespalt en de woede achter ons kunnen laten. Ook al blijf ik opstandig en alert wanneer er onrecht is in onze samenleving. Jij ook?

Marina Slot
marinaslot@kpnmail.nl