Een huis voor en door bevlogen mensen

Op 14 januari 2024 bestond Oecumenische basisgemeente De Duif 50 jaar.

De voorgenomen sluiting door het bisdom op 13 januari 1974 werd door de parochieleden niet geaccepteerd. Zij kraakten de kerk en zetten de zondagse liturgie voort.

De kerkgemeenschap van De Duif heeft daarna vele verwikkelingen en ontwikkelingen doorgemaakt. In de 76 pagina’s van het boek Een huis voor en door bevlogen mensen. 50 jaar Oecumenische Basisgemeente De Duif vertellen we over de vorming van de Duifgemeenschap, de felle discussies en de harmonieuze ontwikkelingen.

Er is een beperkt aantal exemplaren van Een huis voor en door bevlogen mensen te koop voor €19,50 excl. verzendkosten.
Het boek is op termijn digitaal te lezen, maar tot dat moment is deze preview met inhoudsopgave beschikbaar. Volg de aankondigingen op onze website.

***

De volledige viering met welkomstwoord, overweging is als pdf beschikbaar.

***

Wie gedurende de dag aanwezig was, maar moest vertrekken voordat het boek werd uitgereikt, neem contact met ons op via ons e-mail adres onder vermelding van ‘Boekgeschenk’.

Deze pagina wordt de komende weken verder aangevuld met foto’s en een reportage van de feestdag zelf en met afbeeldingen die helaas buiten de fotoselectie van het boek vielen.

***

In de bibliografie van het boek zijn een aantal artikelen op internet te vinden. Onderstaand vind je de verwijzingen.

Boekomslag 'Een huis voor en door bevlogen Mensen'

Bibliografie


Digitaal

Artikelen
 • Kerken te koop, een omstreden kwestie, Harris C.A. Brautigam Pr, De Tijd, 10-04-1974
 • Zwartboek tegen het City-pastoraat, Actiegroep tot Behoud van De Duif, 1974
 • De Duif-kerk komt illegaal tot leven, De Volkskrant, 13-01-1975
 • De Duif op z’n kop is pas een christelijke kerk, Herman Verbeek, De Tijd, 8 september 1978
 • Over de Basisbeweging en De Duif, Ton Wiemers, Tijdschrift voor Geestelijk leven, 1980
 • ‘De Duif’ tien jaar Eigenwijs, 1974-1984, uitgave Stichting tot behoud van De Duif, 1984
 • Van twintig jaar verhalen, bij de 20ste verjaardag van de kraakactie voorhet behoud van De Duif
  Samenstellers: Lida Alberse, Mimi Christiaans-Wolthers, Ton van Hal, Diana Vernooij, Fred Vos, Ton Wiemers, 1994,
  zie: https://deduif.net/van-20-jaar-verhalen-de-duif-van-1974-1994
 • Het Smitsorgel in De Duif, 1862-1994
  uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Aktiegroep / Stichting tot behoud van De Duif,
  door Fons Ruitenbeek, 13 januari 1994
 • De zegetocht van de afgedwaalde schapen, Het Parool, Albert de Lange, zaterdag 22 januari 1994
 • “Er is kerk, want wij zijn kerk”, Mimi Christiaans van De Duif in Amsterdam
  interview door Joke Westerhof, Uittocht, Basisbeweging Nederland, december 1994
 • 200 jaar Vrije Duif – A.J. Wiemers, Uitgave Stichting De Duif, 1996
 • Wij vinden dat kerk zo moet zijn!
  interview door Kees Posthumus met Marina Slot en Diana Vernooij – voorgangers in basisgemeente De Duif, in Uittocht juni 1997
 • De Duif zingt straks het hoogste lied, Gerrit Leeflang, Nieuws van de Dag, 14-06-1997
 • Het kerkasiel komt thuis in De Duif, Jelle van Buuren, Lokaal Kabaal 25, oktober 1997,
 • Basisbeweging en kerkasiel, Ton Wiemers, Uittocht, Basisbeweging Nederland, december 1997
 • Ondersteuning van illegalen is vanzelfsprekend, Petra Schulz, De Fabel van de Illegaal 27, februari 1998,
 • De Duif 1999, Basisgemeente op doortocht,
  met bijdragen van Mimi Christiaans, Fons Ruitenbeek, Fred Vos, Christien Wartena en Ton Wiemers,
  onder redactie van Catrinus Mak, Diana Vernooij en Fred Vos
 • De Duif, uitgave Stadsherstel Amsterdam, 2002
 • Het Smits-orgel in De Duif, Ton van Eck & Jan Boogaarts, uitgave Stadsherstel Amsterdam, 2006
 • Een huis voor en door bevlogen mensen, Diana Vernooij, Eredienstvaardig, jrg 28 nr 3, augustus 2012
 • De Duif, een club van eigenwijze zoekers: We balanceren op het randje. Frieda Pruim, Volzin, januari 2013
 • Leven met de scherven & Op weg naar de stilte, Arjan Schrier, Boeddhistisch Dagblad, 25 december 2018
 • Het Groene Licht, berichten uit de Duifgemeenschap
  Willibrordus binnen de Veste – De Duif, verschijnt 7 keer per jaar: 1974 – heden
Uitnodiging 50 jaar oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam
Muziek van het Duifkoor

 • De Duif en die haar bewonen
  ‘De Duif’ zingt Oosterhuis,
  1796 – 1996, 200 jaar “De Duif” aan de Prinsengracht te Amsterdam,
  cd in eigen beheer uitgegeven, 1996
 • Bevlogen, 2000 jaar oud, 35 jaar nieuw
  het koor zingt ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de oecumenische basisgemeente De Duif,
  cd in eigen beheer uitgegeven, 2009