Steun ons met je gift

Vanwege de ANBI-status van De Duif kost het je véél minder als je je gift aan de Duif vastlegt voor 5 jaar. Dan kun je dus méér geven voor hetzelfde geld. Hoe werkt dat.

Je gift vastleggen voor 5 jaar (of langer)
De Belastingdienst betaalt graag een deel van jouw gift. Als je ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijg je een deel van je gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking.

Een rekenvoorbeeld: stel dat je € 25 per maand doneert. Dat is € 300 per jaar.
Als je in de inkomstenschijf van 42* procent valt, dan kun je € 122 per jaar van de Belastingdienst terugkrijgen. Je donatie kost je dan nog € 178 (iets minder dan 15 euro per maand).
Geef je € 504 per jaar (€ 42 per maand) dan krijg je € 204 terug. Je donatie kost dan nog maar € 300 (€ 25 per maand).

Gebruiksaanwijzing
Print dit PDF formulier en vul het zover mogelijk in.
Vraag 4 (Transactienummer) en 7 (ondertekening penningmeester) vult stichting De Duif in.
Onderteken twee keer: 1x bij vraag 5 en 1x bij de machtiging voor automatische incasso.
Heb je een partner dan ondertekent die ook (bij vraag 6).

Lever het formulier vervolgens in bij de Duif of bij een bestuurslid.
Wij ondertekenen en leveren je een kopie voor je administratie en belastingaangifte.

*) Zit je in een hogere inkomstenschijf (52%), dan is de situatie (nog) gunstiger.

 

Schenkingsformulier (PDF)

Download Adobe Acrobat PDF Reader

ANBI gegevens van De Duif