Paasserie 2018 – Teken van onvoorwaardelijke liefde

Vieringen in de veertigdagentijd – 18 februari – 1 april

God sloot een onvoorwaardelijk verbond met de aarde en de mensen. Hoe herkennen wij de tekenen van het verbond van God in ons leven? De basis is onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor het leven, de mensen, voor alles wat we meemaken.
Het teken van Gods verbond met de aarde is de regenboog. Wij zoeken de tekenen van onvoorwaardelijke liefde in ons bestaan.

zondag 18 februari – Teken van een nieuwe verbinding
Voorganger: Hans Ernens
Vanuit onze verbinding met de Bron kunnen andere liefdevolle verbindingen tot stand komen en komt er uiteindelijk weer goddelijke harmonie in ons leven!

zondag 25 februari – Teken van meelevenVredesvlucht
Voorganger: Jan Meijer
Mede leven en mede dragen zijn tekenen van kracht bij verdriet en lijden. We leven vandaag mee met de februari-staking, met degene die we de Vredesduif uitreiken en met de weg die Jezus is gegaan.

zondag 4 maart – Teken van hartstocht
Voorganger: Marc van de Giessen
In ieder mens is bezieling en overgave ingeschapen. Juist als het leven tegen zit, is de hartstocht Gods aanwezigheid in ons. Het is een teken ons gegeven dat we ruimte mogen bieden.

zondag 11 maart – Wie zegt ‘oui’? Ken jij de taal van de tekenen?
Voorganger: Helma Schenkeveld
Een teken uitgedrukt in taal, een teken van onvoorwaardelijke liefde, van verbinding, van meeleven: ken ik deze taal? Verstaan wij elkaar of is er spraakverwarring? Wie zegt ‘Oui’?

zondag 18 maart – Teken van Saamhorigheid
Voorganger: Henk Kemper
“Ik zal Mijn Wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrij­ven.” Wat zegt ons die wet en hoe gaan we daarmee om. Wie hoort bij wie en wat betekent dat.

zondag 25 maart – Teken van bewondering – Palmpasen
Voorganger: Bert van der Meer
Soms maak je iemand mee die zó mooi, krachtig, intens en
bevlogen, ja onvoorwaardelijk leeft, dat je verwondering omslaat in bewondering.

donderdag 29 maart – Teken van delen – Witte donderdag
Aanvang viering: 18:30 uur
Voorganger: Jan Meijer
Welke belofte kunnen wij elkaar geven tijdens de maaltijd op Witte Donderdag? De Joodse rituelen zijn de basis voor een gemeenschappelijke oecumenische viering waarbij iedereen welkom is om te delen.

Vrijdag 30 maart – Teken van genade – Goede Vrijdag
Aanvang viering: 19:30 uur
Voorgangers: Jonne Meij & Marc van de Giessen
Jezus’ lijdensweg doet ons bezinnen op onze overgave aan het leven en de genade die dat oproept.

Pasen – zondag 1 april – Teken van onvoorwaardelijke liefde
Aanvang viering: 10:30 uur
Voorganger: Diana Vernooij
Opgestaan uit de dood, tot leven gekomen – onvoorwaardelijke liefde wekt alles wat dood en begraven lijkt tot nieuw leven.
Vandaag is de dag!