Lezing: ‘Ouder worden als roeping’

Oud worden is leuk, maar oud zijn niet’. Deze uitspraak hoor je nog wel eens om je heen. Niemand ziet uit naar de beperkingen die de
ouderdom kan opleveren. Precies in die beperkingen van energie, actieradius en gezondheid ziet Jean Jacques Suurmond kansen tot
geestelijke groei. Want wanneer het tempo lager wordt kan de aandacht meer naar binnen gaan. En juist wanneer oren en ogen minder worden
kan een mens de werkelijkheid beter waarnemen, schrijft Suurmond, de werkelijkheid van God.

Hoe reëel is Suurmond, kun je je afvragen. Ziet hij dan niet hoe onhandig die gehoorapparaten zijn? En hoe zuur het is als je niet meer
daar kunt komen waar je graag naar toe wilde? Om nog maar niet over ergere aftakeling te spreken. Maakt hij de ouderdom niet te mooi?
Aan de andere kant sluit hij met dit betoog wel aan bij de ‘zachte krachten’ en de kwetsbaarheid waarin volgens de christelijke traditie
juist menselijkheid aan het licht kan komen.

De werkgroep pastoraat van de Dominicusgemeente nodigt oud en jong uit om te komen luisteren en het gesprek aan te gaan met Suurmond en
elkaar.

Jean-Jacques Suurmond is werkzaam als geestelijk verzorger in een zorgcentrum, schrijft wekelijks een column in Trouw, en publiceerde
vorig jaar het boekje ‘Meer geluk dan grijsheid’.

Woensdag 14 mei 2014 – 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur lezing en gesprek met Suurmond. Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting met elkaar bij een glas wijn. Locatie: Pastorie, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam (open vanaf 13.30 uur). Richtbedrag deelname: € 7

Graag aanmelding via mirjam.wolthuis@icloud.com of via de telefoonlijn van de pastores van de Dominicus: 020 6226171

Joop Schaaps overleden – vrijdag 31 januari afscheid

“Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I do not die”

– Vandaag bereikte ons het bericht van het plotseling overlijden op 25 januari van Joop Schaaps (*25 maart 1951).

Wij verliezen in Joop een zeer betrokken Duif die soms moeite had met de vernieuwende stijl van enkele voorgangers: “Wij hebben verschillende ideeën over wat een kerk is. Ik wil daar bezig zijn met mijn relatie tot de schepper.”
Afgelopen zaterdag was Joop nog aanwezig bij het feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap.

Zijn partner Marijke Kleyn, Joops broers, zuster en naaste verwanten wensen wij veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Op vrijdag 31 januari nemen wij om 13:30 uur in De Duif afscheid van Joop.

Veertig jaar op eigen kracht

Veertig – De Duif was jarig! Wij vierden ons 40-jarig bestaan op zondag 19 januari 2014 en keken terug op een lange periode als vrijwilligersgemeente met (bijna) iedere week een viering van schrift en tafel.

Zondag 19 januari werd gestart met een speciale viering met de voorgangers Marina Slot en Henk Kemper om 10:30 uur.

Om 12:00 uur werd geluncht we en om 13:00 uur blikten we terug op de geschiedenis van De Duif.
Verder  film, zang en wensen & intenties voor de toekomst.

Overweging van Marina Slot en teksten van de viering
Gefilmd verslag van de dag (youtube, 15 min.)

Rien van Dort overleden – vrijdag 3 januari afscheidsviering

In de week vóór Kerstmis is Rien van een trapje gevallen en met zijn hoofd tegen een deurstijl gekomen. Hij is opgenomen geweest en een paar dagen voor Kerst uit het ziekenhuis ontslagen. Rien was verheugd om de kerstnachtviering in De Duif bij te wonen.

Rien wilde zijn leven anders inrichten: niet meer op zondagen werken, meer tijd met kinderen en kleinkinderen doorbrengen. Helaas is hem dat niet meer gegund.

Maruja Bredie, de schoonzus van Rien, leidt op vrijdagmiddag 3 januari om 13:30 uur een afscheidsbijeenkomst in De Duif.

Kerstgroet

Popov

… En daarom, mevrouw de kantonrechter, verzoekt mijn cliënte de arbeidsovereenkomst met de heer Popov te ontbinden. Cliënte twijfelt niet aan zijn artistieke kwaliteiten, maar zowel zijn collega’s als de leidinggevenden hebben het vertrouwen verloren dat hij op een goede wijze als ziekenhuis clown zal kunnen functioneren. Hij is verkrampt en onzeker. Cliënte heeft hem veel begeleiding gegeven maar dat heeft onvoldoende geholpen. Ik persisteer bij het verzoek.

Mijnheer Popov, u mag nog kort reageren.

Mevrouw de rechter, iek hep alles al kezegt. Iek wiel graag als clown blijwen werken. Iek geloof dat ik dat kan.

Dank u wel. Ik zal dan over drie weken uitspraak doen. Dat is de 30e. Ik sluit de zitting.

De rechter en de griffier bleven in de zittingszaal achter. Het bleef een tijdje stil. Wat denk jij er van? Poeh, moeilijk. Met sommige van zijn collega’s liep het niet goed, maar met anderen wel. Ik wil er nog eens goed over denken en alle verklaringen nalezen. We hebben nog even de tijd.

Bijna drie weken later parkeerde Popov zijn auto en nam de dienstingang van het brandwondencentrum. Hij liep direct naar Julia, supervisor van de kinderafdeling. Dag Andrei, jij komt voor Julien en voor Nathalie? Ben je alleen? Popov knikte. Hij hield er niet van om in zijn eentje voor kinderen op te treden. Met z’n tweeën kon je beter werken. De ene clown hing dan de clown uit, en de ander lette op de reacties van het kind, en vertaalde de grappen in iets voor het kind zelf. Zodat het kind weer even een gewoon kind kon zijn, en niet een heel ziek kind. Aandacht voor wat het nog wel kon, in plaats van wat op dit moment niet meer ging. Ja iek ben alleen.

Popov liep zachtjes naar de kinderkamer. Hij was hier nu voor de derde keer. Zou het de laatste keer zijn? Zijn advocaat had hem gezegd dat als hij ontslagen werd, dat dat per het einde van de maand zou zijn. In dat geval zou hij deze kinderen niet meer zien. Hij vond het moeilijk.

Hij zag Julien in bed een beetje bewegen. Nathalie lag stil. Ze sliep. Popov zette zijn rode neus op en liep naar Julien en tuitte zijn lippen. Hij zou heel zachtjes doen. Julien keek hem aan. Popov wist van de supervisor dat Julien veel van muziek hield. Hij speelde viool, had ze verteld. Dat ontroerde Popov, want dat had hij vroeger ook gedaan. Tot zijn veertiende, en toen was hij gaan dansen. Hij had dat aan Julien verteld, en had danspasjes gemaakt. Julien en Nathalie hadden gelachen. Nu was Popov ernstiger. Hij pakte een denkbeeldige viool, en zette die aan zijn kin. Hij draaide aan de stemknoppen. Julien begreep het en knikte. Popov pakte zijn strijkstok en spande de haren. Julien keek met grote ogen en probeerde iets meer rechtop te zitten. Popov zag dat het hem lukte en ging verder. ‘Iek had een hele lieve viool juuf. Zij leerde mij Honkaarse moeziek. Zal ik voor jou spielen? Julien knikte weer. Popov pakte voorzichtig zijn strijkstok, en zette ‘m op de denkbeeldige snaren. Ssst, Nathalie slaapt nog. Popov begon zijn onhoorbare liedje.

Hij zag Nathalie bewegen. Ze was wakker geworden, en zij had gezien hoe hij speelde. Ik wil het ook horen, zei ze zachtjes. Behalve zijn rode neus had Popov niks bij zich. Julien keek verwachtingsvol. Dan moeten juulie je ooken dikt doen. Popov putte uit zijn herinnering, en begon toen te fluiten.

Xxx

Het bleef een tijdje stil. Nathalie zei, dat was vast een winterliedje, als de dieren liggen te slapen. En van later als de vogels weer willen gaan zingen.

Julia was even komen kijken. Ze zag hoe aandachtig de kinderen keken en luisterden. Wat was die Popov een bijzondere man. Hij was wel verlegen, maar ook heel goed voor de kinderen. Het leek alsof hij snapte wat het was om helemaal ingepakt in verband te zitten, in je eigen coconnetje. Jammer dat hij misschien voor het laatst was, want dat was wat ze van de stichting gehoord had. Er waren blijkbaar problemen.

Popov knikte. Hij moest gaan. Wieten jullie, probier zelf liedjes in je hoofd te maken. Elke dak liedjes, nu over de wienter, en straks over de lente en de dieren in de duinen hier vlakbij. Dan zijn jullie liedjesmaker. Probier het maar, jullie kunnen het vast. Ik heb voor juulie alebei een clowns neus. Als je een liedje wilt maken, dan zet je die neus op, dan kaat het vanzelf.

Popov liep terug naar zijn auto en startte hem.

Julia belde op naar de stichting en kreeg de personeelsfunctionaris. Ik wil toch even verslag doen van Popov. Jullie hadden gezegd dat hij misschien voor het laatst zou komen, maar dat zou echt jammer zijn. De twee kinderen hier zijn zo blij geworden door zijn bezoek. Ik hoop dat Popov kan terugkomen. De personeelsfunctionaris keek voor zich uit. Zojuist had hun advocaat gebeld en gezegd dat de kantonrechter vervroegd uitspraak had gedaan en het verzoek had afgewezen. De verstoorde arbeidsverhouding was onvoldoende onderbouwd. De advocaat was verontwaardigd en wilde gelijk langskomen. De personeelsfunctionaris dacht na. Misschien heb ik het verkeerd gezien. Misschien had ik er niet op moeten letten wat Popov niet goed deed, maar had moeten kijken naar wat er wel goed ging. Net als de clowns bij de kinderen moesten doen: focussen op wat die nog wel konden. Misschien moesten ze de afwijzing echt accepteren en erkennen. Hij pakte gedachteloos de rode neus die op zijn bureau lag, en zette hem op. Ook in hem was een nieuw kind geboren. Hij pakte de telefoon en belde Popov.

Het begon zachtjes te sneeuwen.

tekst Gerrard Boot

Vredesvluchten en samenwerking met Pax Christi

“Vrede en alle goed”, hoe vaak wensen we elkaar dat niet toe tijdens breken en delen?

Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke toekomstdroom om in te geloven.

We weten hoe belangrijk het is om al het vredewerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet. Vrede lijkt immers zo ver weg.

Het idee van Pax Christi is heel simpel. Vier keer per jaar wijden we een viering aan een Vredesvlucht. Dat doen we met een steeds grotere groep andere kerken, inmiddels 60! Onze verbondenheid met een persoon of organisatie die aan vrede werkt, of juist meer zou moeten werken, benoemen we en maken we bekend.

Meer over de vredesvluchten vanuit De Duif

Gewijzigde locatie voorbereiding liturgie op 2 december

Maandagavond 2 december wordt de viering van 15 december (voorganger Diana Vernooij) voorbereid bij Jan Meijer in het revalidatiecentrum Reade.

Adres: Reade, Overtoom 283 te Amsterdam. De zaal is open van 19.30 tot 22.00 uur.

Gedoopt: Anne

Vandaag werd Anne Saar Cristine Meeuwissen (6 mnd) gedoopt tijdens een feestelijke viering van Schrift en Tafel vol zang, dans en levendigheid van een grote schare jonge kinderen.

Geboren: Alexandra

Vrijdagavond is ons dochtertje Alexandra geboren.
We zijn gezond en heel gelukkig.

Alexandra is dochter van Irina Antonova en Iwan Ursu en zusje van Christina en Maria.

Duncan Dennert overleden

Na een verblijf van 13 maanden in het hospice, is in de avond van 7 november Duncan Dennert, de man van Yvonne van der Velde, overleden.