Geboren: Valentine

Op dinsdag 15 oktober 2013 om 06.18 uur is geboren onze prachtige dochter, Valentine.
Met moeder & dochter gaat het erg goed.
Wat een wonder!
We zijn er helemaal van ondersteboven.
Baudyn & Holke-Hans

Kritisch katholiek debat

De Mariënburg vereniging van kritisch katholieken startte op 15 oktober twee interesante debat thema’s.

De eerste, Leerplaatsen, werd geopend door Harrie van der Horst.
“De eucharistie wordt wel de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijke leven genoemd. Ook in de geloofsgemeenschappen die zich losgemaakt hebben van het kerkelijke instituut delen ze nog brood en wijn.
Maar wat vieren ze daar nu? Lees verder >

De tweede, Geldigheid, werd geopend door Theo van de Kerkhof:
“Paspoorten, doelpunten en contracten kunnen geldig of ongeldig zijn, maar liturgievieringen? Zeven vormfouten had priester Harry Huis in ’t Veld gemaakt in de Witte-Donderdagviering. Geen zes, geen acht, maar zeven. Wat zal Onze Lieve Heer daarvan vinden? Zal hij net zo ontdaan zijn als bisschop Eijk?… Lees verder >

De debatten zijn te volgen op de site van de Mariënburg vereniging. Je kunt daar ook zelf deelnemen aan de debatten.

fv

Andere locatie voorbereiding liturgie op 7 oktober

26 september 2013 – Maandagavond tijdens de rondvraag in de voorbereidingsavond kwam naar voren dat Jan Meijer weer zo graag een liturgievergadering zou willen bijwonen. De vraag van zijn vrouw Liesbeth was, of wij voor één keer naar hem toe zouden willen komen.
Iedereen zei volmondig Ja. Liesbeth kon regelen dat wij op maandagavond 7 oktober de viering van 20 oktober (voorganger Bert van der Meer) bij Jan in het revalidatiecentrum Reade kunnen voorbereiden.

Adres: Reade, Overtoom 283 te Amsterdam. De zaal is open van 19.30 tot 22.00 uur. Voor koffie en drank is gezorgd.

Marina Slot bevestigd en ingetreden als predikant

15 september 2013 – Tijdens de drukbezochte middagdienst deed voorganger van De Duif Marina Slot op zondag 15 september 2013 haar intrede in de Hervormde Kerk te Westwoud, Noord Holland.
De dienst werd muzikaal omlijst door de uitstekend bij stem zijnde kerkgangers, onder aanvoering van het koor van De Duif onder leiding van Henk Kemper en pianiste Irina Antonova.
Het was bijzonder om hierbij aanwezig te zijn. Het was een eer. Het was ontroerend. Het was liefdevol. Wij hebben gezien hoe Marina daar de zegen kreeg namens de beide Hervormde gemeentes en van Duifvoorgangers Helma, Henk en Jan.

Marina is bevestigd als dominee van de gemeenten Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud/Binnenwijzend.
Ze blijft voorlopig nog deel uitmaken van het voorgangers-collectief van De Duif. Voor zover haar nieuwe werkzaamheden dat toelaten zal ze af en toe een viering in De Duif leiden.
De Duif wenst Marina alle goeds en veel succes in haar nieuwe gemeenten.

Dirigent Henk Kemper geridderd

26 april 2013 – Grote verrassing! Op 23 april ontvangt Henk Kemper een schrijven van burgemeester Van der Laan: op vrijdag 26 april wordt hij om 8.30 uur verwacht in de Beurs van Berlage.
Op die dag zijn er 45 genomineerden, allen met verschillende capaciteiten. Van allemaal werden de onderscheidende feiten opgenoemd. Ook waarvoor Henk zich veertig jaar belangeloos had ingezet. Hij ontvangt de decoratie Ridder in de Orde van Oranje Nassau, die hem door de burgemeester wordt opgespeld.
Om 18.00 uur werden alle Duiven op ‘t Hemeltje verwacht. Het werd een leuke avond met speeches, bloemen en natuurlijk gebakjes, champagne en lekkere hapjes. (HvdM)

Roze Duif

Er is geen kerk in Nederland waar liturgie zo democratisch is georganiseerd als bij De Duif in Amsterdam. De bezoekers van de vieringen kiezen elk jaar opnieuw een groep voorgangers. Ook kunnen zij meedoen aan de voor- en nabesprekingen van de diensten en aan het uitvoeren van bepaalde taken binnen de vieringen. Dit alles in een goed georganiseerd proces van vergaderingen en procedures. Uittocht sprak met twee van de Duif-voorgangers van dit jaar (1997 – red.): Marina Slot en Diana Vernooij. En vroeg hen in het voorbijgaan hoe roze De Duif werkelijk is. Is De Duif een homo-kerk?

Regelmatig trouwen er mensen in De Duif in een zogenaamde “verbondsviering”. Dat zijn voor een aanzienlijk deel homo’s en lesbische vrouwen die zelf ook in De Duif kerken. Betrokkenheid bij de gemeenschap is een voorwaarde. Hoewel, als het verlangen erg groot is en het verder nergens anders kan, dan zal De Duif geen “nee” zeggen.
Hoe komt De Duif aan die mooie roze tint, haar populariteit bij het homo/lesbisch volksdeel?

Een soort thuiskomst
Marina: “Dat zit ‘m in de grote openheid naar de mensen, naar alles wat er op en aan zit, alles dat ze meebrengen aan mooie en minder mooie dingen. Mensen worden met hun hele hebben en houwen geaccepteerd, dat voel je. Voor veel lesbische vrouwen en homo’s is de komst naar De Duif een soort thuiskomst. Niet iedereen blijft. Sommigen gebruiken het als een soort doorgangshuis. Maar wat ze er meemaken zijn vaak heel genezende ervaringen. Kort nadat ik in De Duif kwam zong ik in het koor mee in een verbondsviering van twee mannen. Dat was zo ontroerend, ik heb mijn ogen uit mijn kop gejankt van blijdschap, van emotie. Ik ril nog als ik er aan denk. Het was zo open, zo vanzelfsprekend, zo doodnormaal. Na alles wat ik in de kerk hieromtrent had meegemaakt was dit een bevrijdende verademing”.

“Het roze in De Duif heeft twee kanten.
De Duif is geen homo-kerk,
het is zelfs geen homo-vriendelijke kerk.
Wij vinden dat kerk zo moet zijn!
Een kerk behoort open te zijn
voor de hele diversiteit van mensen.”

Diana: “Vorig jaar leidde ik hier een dienst in het kader van de Gay Pride Dag. daar kwamen heel wat mensen op af. Het zorgde tegelijkertijd voor een flinke discussie (binnen de geloofsgemeenschap – red.): waarom een dienst voor een aparte groep? Iedereen is toch altijd welkom?
Ik heb tijdens die dienst betoogd dat het roze in De Duif twee kanten heeft. De Duif is geen homo-kerk, het is zelfs geen homo-vriendelijke kerk. Wij vinden dat kerk zo moet zijn! Een kerk behoort open te zijn voor de hele diversiteit van mensen.

Diverse club
“Het gaat om mezelf, het gaat om veel mensen in De Duif. We hebben een behoorlijk diverse club, niet alleen in homo en hetero: jong, oud, maatschappelijke achtergrond, inkomen, werk of geen werk. Aan de andere kant: het blijft een lastig onderwerp om over te praten. Op het moment dat wij gaan benoemen dat meer dan de helft van de voorgangers homo of lesbisch is, dan zegt iedereen “dat maakt toch niets uit”. Nee, dat maakt ook niets uit, maar tegelijkertijd maakt het ontzettend veel uit.”

Uit: Interview in het maandblad Uittocht / juni 1997 met Marina Slot en Diana Vernooij, beiden voorganger in ‘De Duif’