Identiteit
Stichting ‘De Duif’
Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’
Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
E-mail: contact@deduif.net
KvK 41197484

Doeleinden voor de verwerking
Stichting ‘De Duif’/Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’ verzamelt naam en e-mailadres van belangstellenden om periodiek zijn nieuwsbrieven te kunnen versturen. Uw gegevens worden niet aan anderen doorverkocht of anderszins geopenbaard.
Wij onderscheiden twee nieuwsbrieven: die over onze kindervieringen (2x per jaar) en die, over vieringenseries (4x per jaar): rond de Veertigdagentijd en Pasen, vieringen rond Pinksteren, vieringen tijdens de Zomervakantie en vieringen rond Kerstmis en Adventsperiode).
Voor elk van beide nieuwsbrieven houden wij een afzonderlijke verzendlijst aan.
Met het invullen en verzenden van uw gegevens via (een van) ons/onze contactformulier(en) verleent u Stichting ‘De Duif’/ Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’ toestemming voor het periodiek toezenden van (een van) de nieuwsbrieven naar het door u opgegeven mailadres.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Duur van de opslag
Wij bewaren uw gegevens 2 jaar of tot wederopzegging in een lokaal beheerd excel bestand alsmede in MailChimp. Opzeggen doet u via een bericht naar ons e-mailadres, onder vermelding van ‘Intrekken toestemming ontvangen nieuwsbrief’ of via de uitschrijfbutton in onze mailings.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U stuurt daartoe een verzoek via bovengenoemd e-mailadres onder vermelding van ‘Verzoek inzage in mijn persoonsgegevens’ of: ‘Verzoek aanpassen/intrekken van mijn persoonsgegevens’.

Klachten over het gebruik van uw gegevens
Wij wijzen u op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij vermoeden van misbruik.

AVG mei 2018
In 2016 traden de Europese privacyregels in werking. Deze zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met ingang van 25 Mei 2018 geldt een verscherpt toezicht op handhaving van deze regels.
Wij vragen alle abonnees – op onze nieuwsbrieven en de wekelijkse aankondigingen via e-mail – via onderstaand formulier opnieuw hun toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens (voor-, achternaam en e-mailadres).

Geef uw toestemming voor het sturen van onze mailings

1 + 4 = ?

Mail ons