Identiteit
Stichting ‘De Duif’
Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’
Utrechtsedwarsstraat 7
1017 WB Amsterdam
E-mail: info@deduif.net
KvK 41197484

Doeleinden voor de verwerking
Stichting ‘De Duif’/Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’ verzamelt naam en e-mailadres van belangstellenden om zijn wekelijkse nieuwsbrief te kunnen versturen. Je gegevens worden niet aan anderen doorverkocht of anderszins geopenbaard.
Elke donderdagochtend ontvang je informatie over de viering van de komende zondag (45 x per jaar, uitgezonderd de zomerperiode) en relevante extra informatie van onze gemeenschap.
Voor onze nieuwsbrief houden wij een verzendlijst in het mailprogramma Laposta.
Met het invullen en verzenden van je gegevens (zoals voor- en achternaam, mailadres, toestemming voor verzending) via ons contactformulier of het algemene mailadres verleen je Stichting ‘De Duif’/ Oecumenische Basisgemeente ‘De Duif’ toestemming voor het wekelijks toezenden van de nieuwsbrief naar het opgegeven mailadres.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Duur van de opslag
Wij bewaren je gegevens tot wederopzegging in het lokaal beheerde mailprogramma Laposta.
Opzeggen kan via een bericht naar ons e-mailadres, onder vermelding van ‘Intrekken toestemming ontvangen nieuwsbrief’ of via de uitschrijfbutton in onze mailings.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U stuurt daartoe een verzoek via bovengenoemd e-mailadres onder vermelding van ‘Verzoek inzage in mijn persoonsgegevens’ of: ‘Verzoek aanpassen/intrekken van mijn persoonsgegevens’.

Klachten over het gebruik van uw gegevens
Wij wijzen u op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij vermoeden van misbruik.

AVG mei 2018
In 2016 traden de Europese privacyregels in werking. Deze zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met ingang van 25 Mei 2018 geldt een verscherpt toezicht op handhaving van deze regels.
Wij vragen alle abonnees – op onze nieuwsbrieven en de wekelijkse aankondigingen via e-mail – via onderstaand formulier opnieuw hun toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens (voor-, achternaam en e-mailadres).

Geef uw toestemming voor het sturen van onze mailings

0 + 2 = ?

Mail ons