Augustinus van Hippo

Augustinus (354-430) werd geboren in het provinciestadje Thagaste als zoon van Romeinse en Fenicische ouders. Hij identificeerde zich voornamelijk als een Feniciër die Latijn sprak en met de oude Berbers.

Bart Jan van Gaart verzorgt na de zomervakantie een leerhuis over Augustinus, een van de oudste en belangrijkste kerkvaders. Kerkvader in de tijd van de vroegste christengemeenten.

Leerhuis: Augustinus
Start: Bart-Jan van Gaart gaat voor in de openingsviering op zondag 10 september 2017.
Op aansluitende woensdagen 13, 20, 27 september en 4 oktober leidt hij de vier avonden van het leerhuis. Aanvang van het leerhuis is om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur.
Plaats van samenkomst: ‘t Hemeltje: De Duif, Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam

Aanmelden tot uiterlijk 3 september via het formulier op deze pagina of op zondagen na de viering in de koffiehoek.

De kosten voor de vier avonden bij elkaar (inclusief het te verstrekken materiaal) zijn eenmalig € 30,-.
Dit bedrag graag overmaken op rekening nummer NL20 RABO 0173 6297 92 tnv. Stichting De Duif, ovv. Leerhuis 2017.
Na ontvangst van dit bedrag sturen wij een bevestiging van deelname per e-mail.
Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Bij overschrijding van dit aantal restitueren wij het cursusgeld.
Mocht het bedrag een probleem zijn, laat ons dat weten, dan vinden we daar een oplossing voor.

Aanmelden voor het leerhuis Augustinus

1 + 0 = ?