De Duif – waar geloven wij in?

De Duif is een gemeenschap voor en door bevlogen mensen.
Op de allereerste plaats geloven wij er in een open en gastvrije geloofsgemeenschap in Amsterdam-centrum te zijn, een plek waar mensen van velerlei achtergrond elkaar vinden in een gezamenlijke zoektocht naar zingeving en inspiratie.

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap geworteld in de bijbelse traditie. Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.

Wij zijn in De Duif in onze wekelijkse vieringen steeds op zoek naar vernieuwing van liturgie: in prachtig gezongen en gesproken geloofstaal, in de symboliek van het samen breken en delen van brood en wijn, in de uitgestoken hand naar ons dagelijks leven.
Onze inspiratie is geworteld in de bijbel en de christelijke traditie. Vaak laten we ons ook raken en verrassen door andere tradities en wijsheidsliteratuur. Dat levert nieuwe zienswijzen op, eigentijdse thema’s en een verrijking van onze eigen blik. Wij blijven nieuwsgierig naar elkaar. Onze voorraad vooroordelen blijkt nog te bestaan maar slinkt zienderogen.

Door een geest van verbondenheid en oprechte betrokkenheid ademt de viering diepgang in je gewone leven. De Duif biedt je dit graag aan. Iedereen is welkom, jong en oud, ongeacht je achtergrond en wie of wat je ook bent.

De Duif – een parel aan de gracht. De glazen deuren staan elke zondag open – elke week opnieuw – ook voor jou!
Weet je welkom.

(dv)

Waar blijven wij
als iedereen zei waar blijven wij
en niemand ging eens kijken
waar wij bleven als wij gingen.