Aangeslotene van De Duif

Hoe word ik aangeslotene?
Wie zich met de Duif-geloofgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek om geregistreerd aangeslotene te worden.

Welke rechten krijg ik dan?
Na akkoord van het bestuur heeft men recht van spreken en stemrecht in de vergaderingen van de democratisch georganiseerde basisgemeente en in de jaarvergaderingen van de Stichting De Duif.

Welke plichten zijn eraan verbonden?
Van een aangeslotene wordt verwacht dat hij/zij zoveel mogelijk actief meewerkt aan de instandhouding en ontwikkeling van de basisgemeente De Duif. Dit kan zijn door bijvoorbeeld mee te functioneren in de liturgische werkgroep, kindernevendienst, koor, door financiële ondersteuning enz.