Het bestuur van De Duif wordt gevormd door vrijwilligers die ieder jaar opnieuw ge- of herkozen worden. De taken binnen het bestuur worden zo veel mogelijk verdeeld naar affiniteit. Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen en draagt zorg voor de goede gang van zaken. De Vergadering van Aangeslotenen zien wij als een zeer belangrijk orgaan om te zorgen dat ontwikkelingen gedragen worden. Daarmee heeft De Duif, als het gaat om de besluitvorming over structurele zaken, eigenlijk het karakter van een vereniging.

De voorgangers worden in het bestuur vertegenwoordigd door de coördinator liturgie. De voorgangers komen drie keer per jaar bij elkaar om themavieringen voor te bereiden, elkaar te inspireren en te ondersteunen.  Enkele bestuursleden nemen deel aan deze bijeenkomsten om een brug te slaan tussen voorgangers en bestuur.

Bestuursteam 2022

In de bestuursvergadering van februari werden de bestuurstaken opnieuw verdeeld.
Gerrard Boot – voorzitter Stichting De Duif
Liesbeth Broekhoff – secretaris en coördinator pastoraat
Natalie Hakhoff – coördinator koor & liturgie
Henk Kemper – bestuurslid zonder portefeuille
Helma Schenkeveld – Penningmeester

Bestuurders van Stichting De Duif leveren hun bijdragen ‘pro deo’.

Liesbeth Broekhoff

Liesbeth Broekhoff

Secretaris

Werkzaam geweest in de vele facetten van de horeca, oa. bediening, management en opleidingen. Sinds enkele jaren gepensioneerd. Zingt in een popkoor en in het koor van De Duif.
Actief lid van de liturgiegroep van De Duif.
In februari 2015 zitting in het bestuur van De Duif.

Gerrard Boot

Gerrard Boot

Voorzitter Stichting De Duif

Gerrard is rechter en hoogleraar arbeidsrecht. Hij woont samen met Loes. Hun twee zonen zijn al uitgevlogen.

Natalie Hakhoff

Natalie Hakhoff

Coördinator koor & liturgie

Werkt bij Royal Flora Holland in Aalsmeer, zowel voor de veilingklok als logistiek medewerker.
Woont samen met Erwin in Haarlem en is moeder van twee dochters.
Is al 25 jaar verbonden met De Duif en is naast bestuurslid ook coördinator van De Duif.

Henk Kemper

Henk Kemper

Zonder portefeuille

Interim-manager en mediator in het onderwijs. Henk bouwt ontspoorde situaties weer om, zet mensen in hun kracht en zoekt naar alle talenten. Hij leidt tot een werkklimaat waar mensen geloven in zichzelf en in de ander.

Helma Schenkeveld

Helma Schenkeveld

Penningmeester

Helma is tot 2015 ambtenaar van de gemeente Amsterdam geweest. Daarna als zelfstandig ondernemer en eigenzinnig facilitator.