Het bestuur van De Duif wordt gevormd door vrijwilligers die ieder jaar opnieuw ge- of herkozen worden. De taken binnen het bestuur worden zo veel mogelijk verdeeld naar affiniteit. Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen en draagt zorg voor de goede gang van zaken. De Vergadering van Aangeslotenen zien wij als een zeer belangrijk orgaan om te zorgen dat ontwikkelingen gedragen worden. Daarmee heeft De Duif, als het gaat om de besluitvorming over structurele zaken, eigenlijk het karakter van een vereniging.

De voorgangers worden in het bestuur vertegenwoordigd door de coördinator liturgie. De voorgangers komen drie keer per jaar bij elkaar om themavieringen voor te bereiden, elkaar te inspireren en te ondersteunen.  Enkele bestuursleden nemen deel aan deze bijeenkomsten om een brug te slaan tussen voorgangers en bestuur.

Bestuursteam 2024

In de bestuursvergadering van februari werden de bestuurstaken opnieuw verdeeld.
Ellen Tiggeler – de Jong : voorzitter
Angela van der Marck : secretaris en coördinator pastoraat
Marian van der Meer – Gras : Penningmeester
Natalie Hakhoff : coördinator koor & liturgie
Henk Kemper : bestuurslid zonder portefeuille en interim voorzitter
Bestuurders van Stichting De Duif leveren hun bijdragen ‘pro deo’.

Ellen Tiggeler - de Jong

Ellen Tiggeler - de Jong

Voorzitter Stichting De Duif

Ellen is werkzaam als verpleegkundige in de palliatieve zorg. vanaf haar 16e jaar zingt zij al op diverse (kerk)koren. Zij is lid geweest van koorbesturen, liturgiegroepen en pastoraatsgroep. Haar hobby’s zijn zingen, lezen en pottenbakken.

Marian van der Meer - Gras

Marian van der Meer - Gras

Penningmeester

Marian trad in april 2024 als penningmeester aan.
Zij neemt de functie over van Helma Schenkeveld die het financiële beheer fors reorganiseerde en gezonder maakte.

Angela van der Marck

Angela van der Marck

Secretaris

Angela heeft gewerkt in de gezondheidszorg, is al vele jaren een actieve vrijwilliger in o.a. De Duif, waar zij in 1987 binnenstapte.
Sinds 1988 is Angela lid van het Duifkoor en was zij koor-coördinator.
Zij draagt nu haar steentje bij als secretaris en onderhoudt de in- en externe betrekkingen van Stichting De Duif.

Natalie Hakhoff

Natalie Hakhoff

Coördinator koor & liturgie

Werkt bij Royal Flora Holland in Aalsmeer, zowel voor de veilingklok als logistiek medewerker.
Woont samen met Erwin in Haarlem en is moeder van twee dochters.
Is al 25 jaar verbonden met De Duif en is naast bestuurslid ook coördinator van De Duif.

Henk Kemper

Henk Kemper

Interim voorzitter/Zonder portefeuille

Interim-manager en mediator in het onderwijs. Henk bouwt ontspoorde situaties weer om, zet mensen in hun kracht en zoekt naar alle talenten. Hij leidt tot een werkklimaat waar mensen geloven in zichzelf en in de ander.