Werkgroep Pastoraat

Deze groep verzorgt rechtstreekse Hulp en Zorg.

Solidariteitsfonds – Door zorg van de Pastoraatsgroep

Collecte jaardoel – De geloofsgemeenschap De Duif voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk. Jaarlijks kiest de gemeenschap daarom een sociaal doel.
Voor 2016 is dat Liefdevolle massage bij kanker.
Jouw massage heeft mij weer wat geheeld. Ik kan weer voelen dat ik meer ben dan een stukje kanker, dat vernietigd moet worden. Dank voor jouw liefdevolle aandacht en handmassage.”
Marijke Kolkman geeft vanaf 2014 hand-, voet- en schouder/nekmassages in het AMC en het Emma kinderziekenhuis, aan patiënten met kanker en aan hun mantelzorgers. Zij gunt dit aan iedereen die dit nodig heeft, kind of ouder, zieke of mantelzorger, arm of rijk. Door uw bijdrage kan Marijke ook gastvrouwen en verpleegkundigen leren om deze massages te gaan geven.
Een aanraking met aandacht kan meer betekenen, dan 1000 woorden kunnen zeggen.
Voor meer informatie www.kairosmassage.nl
Op elke tweede zondag van de maand gaat voor dit doel een extra collecte rond.

Vluchtelingenhulp – Plan voor lokale ondersteuning
Duiflid Hortense Ghijs stoort zich aan mensen die ertegen zijn dat vluchtelingen in hun dorp of stad worden ondergebracht. Daarom initieerde zij een lokale actie. Sinds kort wonen er op sommige plekken in Amsterdam ook vluchtelingen. Onder andere in de Marnixstraat in Groenhof. Voornamelijk gezinnen met kinderen.

Begin 2016 bezocht Hortense met drie andere Duiven deze opvanglocatie. Inplaats van speelgoed, wat eerst haar idee was, blijken de families vooral sokken en ondergoed nodig te hebben. Hortense roept alle Duiven, vrienden en bekenden op deze kledingstukken te schenken. Elke zondag kun je deze afgeven bij de koffietafel. Daar ligt ook een intekenlijst waarop je kan aangeven wat je wilt bijdragen.
Geld geven is ook mogelijk. Hortense koopt van die giften de kleding zo goedkoop mogelijk in en legt daarvan geregeld verantwoording af.

Voor meer bijdragen aan (landelijke) vluchtelingenhulp zie de pagina Vluchtelingen Welkom.

Pastoraal Beraad Amsterdam
De Duif wordt vertegenwoordigd door Liesbeth Broekhoff en Carolien Maris.