Werkgroep Pastoraat

Deze groep verzorgt rechtstreekse Hulp en Zorg.

Solidariteitsfonds – Door zorg van de Pastoraatsgroep

Collecte jaardoel – De geloofsgemeenschap De Duif voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk. Jaarlijks kiest de gemeenschap daarom een sociaal doel.

Pastoraal Beraad Amsterdam
De Duif wordt vertegenwoordigd door Liesbeth Broekhoff.