Werkgroep Pastoraat

Deze groep verzorgt rechtstreekse Hulp en Zorg.

Solidariteitsfonds – Door zorg van de Pastoraatsgroep

Collecte jaardoel – De geloofsgemeenschap De Duif voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk. Jaarlijks kiest de gemeenschap daarom een sociaal doel.
Voor 2018 is dat Stichting Paballong HIV/AIDS.
Deze stichting ondersteunt de Paballong trust in Lesotho. Dit is een HIV/AIDS care center dat in 2001 is opgericht door de Nederlander Gerard Mathot. Gerard Mathot woont al meer dan 40-jaar in Lesotho en heeft daar altijd ontwikkelingswerk gedaan. Hij is goed ingebed in de lokale community en samen met hen heeft hij een verzorgingscentrum opgericht op het Berea Plateau ten noorden van Maseru, de hoofdstad van Lesotho, een klein onafhankelijk koninkrijk omringd door Zuid-Afrika.

Paballong biedt een holistische benadering voor HIV/AIDS-patiënten door een breed pakket aan diensten aan te bieden, denk aan gratis testen en antiretrovirale behandeling. Maar ook HIV/AIDS-bewustwordingsprogramma’s in de omgeving, een day care centre en training in tuinbouw en
dierverzorging, zodat de patiënten en hun families voor zichzelf kunnen zorgen.

Dit jaar wordt de stichting door de Wilde Ganzen ondersteund voor een extra project binnen Paballong. Men zamelt geld in voor de bouw van 4 huizen met toilet voor 4 gezinnen. Deze gezinnen zijn geselecteerd vanwege de aanwezigheid van kwetsbare weeskinderen die gebruik maken van de faciliteiten van Paballong Centre. Bij elke euro die ze ophalen legt de Wilde Ganzen 50 cent erbij. Mede door de steun van de Wilde Ganzen wordt jouw donatie extra goed besteed. Voor meer informatie: www.paballong.nl

Vluchtelingenhulp – Plan voor lokale ondersteuning
Duiflid Hortense Ghijs stoort zich aan mensen die ertegen zijn dat vluchtelingen in hun dorp of stad worden ondergebracht. Daarom initieerde zij een lokale actie. Sinds kort wonen er op sommige plekken in Amsterdam ook vluchtelingen. Onder andere in de Marnixstraat in Groenhof. Voornamelijk gezinnen met kinderen.

Begin 2016 bezocht Hortense met drie andere Duiven deze opvanglocatie. Inplaats van speelgoed, wat eerst haar idee was, blijken de families vooral sokken en ondergoed nodig te hebben. Hortense roept alle Duiven, vrienden en bekenden op deze kledingstukken te schenken. Elke zondag kun je deze afgeven bij de koffietafel. Daar ligt ook een intekenlijst waarop je kan aangeven wat je wilt bijdragen.
Geld geven is ook mogelijk. Hortense koopt van die giften de kleding zo goedkoop mogelijk in en legt daarvan geregeld verantwoording af.

Voor meer bijdragen aan (landelijke) vluchtelingenhulp zie de pagina Vluchtelingen Welkom.

Pastoraal Beraad Amsterdam
De Duif wordt vertegenwoordigd door Liesbeth Broekhoff en Carolien Maris.