Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie. Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


De grote groene deuren van de kerk staan weer iedere zondag open!

Ook kunnen de vieringen worden gevolgd via Zoom.

Als je geïnformeerd wilt worden over  de vieringen, meld je dan aan via ons mailadres: deduif@xs4all.nl.
Dit wordt alleen gebruikt voor mededelingen over vieringen.

Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2021 | Overwegingen 2020

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht 2021 september |
Column ‘Ademloos mooi’ | ‘In liefdevolle herinnering’ | HGL Archief

● Privacy verklaring en ● aanmelden voor (één van) onze nieuwsbrieven

steun-ons

zondag 10 oktober 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Waartoe zijn wij op aarde?”

Gastvoorganger: Noud-Lodewijk van Poppel

Klik hier voor de opname van de viering

zondag 17 oktober 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Verbinden en delen”

Gastvoorganger: Natasja Bakker

Klik hier voor de opname van de viering

zondag 24 oktober 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Toekomst”

Voorganger: Jan Meijer

Klik hier voor de viering via Zoom

Homepage deduif.net weer toegankelijk

Zoomviering iedere zondag om 10:30 uur (inloggen vanaf 10:00 uur)

Gebruik deze code voor deelname aan de vieringen: https://us02web.zoom.us/j/87957577758

Storing op homepage deduif.net

Sinds zaterdagochtend, 15 augustus 2020, wordt de homepage van de website niet meer correct weergegeven. Alle overige pagina’s zijn wel toegankelijk, maar kunnen niet worden geredigeerd. Naar een oplossing wordt gezocht.

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org