Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie.
Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2017

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht september/oktober 2017

● Uitgereikt: Vredesvlucht Pinksteren 2017 aan Laurien Meuter, oprichter van de Tiny Miracles Foundation

steun-ons

Viering 8 oktober 10:30 uur

Thema: Je glimlach bewaren

Voorganger Diana Vernooij

Voorganger: Diana Vernooij

Aankondiging 2017-10-15

Viering 15 oktober 10:30 uur

Thema: Door liefde geleid?

Voorganger Jonne Meij

Voorganger: Jonne Meij

Viering 22 oktober 10:30 uur

Thema: Vorm en inhoud

Jan Meijer, één van de gekozen voorgangers van De Duif

Voorganger: Jan Meijer

Leerhuis 'Augustinus' van Hippo | zondagochtend 10 september (vrije toegang) en woensdagen 13, 20, 27 september & 4 oktober (30 euro).

Gedurende zeven weken verblijft Diana Vernooij in het Upaya Zencentre in Santa Fé

Weemoed

Het loof valt af, de herfst is ingetreden, weer tikken aan de vensters dikke droppen; in brieven in vergeelde enveloppen herlees je in een uur heel je verleden. Je tijd verdoemd met lieve kleinigheden wou je dat niemand aan je deur kwam kloppen; je kunt je met zulk weer maar best verstoppen, bij haardvuur peinzend, […]

Ik heb een droom

Wat wordt er toch veel gesproken over kerksluiting in Nederland, over de toekomst van de kerk of beter gezegd dat er geen toekomst is voor de kerk. De kerk is niet sexy, niet cool. Gelukkig hoor ik ook dikwijls het tegengeluid dat meer gaat over geloof en dat dát nog lang niet uit de wereld […]

Maria

Op 15 augustus, op Maria Hemelvaart, lopen wij door een nat Utrecht naar het Catharijne Convent om de tentoonstelling over Maria de moeder van Jezus te bezoeken. Voor een protestantse dominee blijkt het leven van Maria veel verrassingen op te leveren. Ik was altijd wel dol op Maria, maar wist er eigenlijk weinig van. Wij lazen […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

Jörgen GarioZondag 6 november 2016Overweging
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org