Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie.
Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


Vieringen tijdens advent en kerstHoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2018

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht januari-maart 2018

● Uitgereikt: Vredesvlucht Vredesweek 2017 aan Diana Vernooij, Gedreven manager bij dnoDoen

steun-ons

Viering 11 februari 10:30 uur

Thema: Godweet komt het goed

Voorganger: Jeffrey Leander

Viering 18 februari 10:30 uur

Thema: Teken van nieuwe verbinding

Voorganger: Hans Ernens

Viering 25 februari 10:30 uur

Thema: Teken van meeleven

Voorganger: Jan Meijer

Leerhuis 'Augustinus' van Hippo | zondagochtend 10 september (vrije toegang) en woensdagen 13, 20, 27 september & 4 oktober (30 euro).

Gedurende zeven weken verblijft Diana Vernooij in het Upaya Zencentre in Santa Fé

Herdenking slachtoffers Vlucht MH17

De Duif is op 24 juli geopend van 19:00 -20:30 uur om te rouwen en de slachtoffers van de vliegramp te herdenken. Om bij elkaar te zijn, om stil te zijn, om te bidden, om gedachten op te schrijven, om een kaars aan te steken. – – – – – – – informatie: 06-24295327 Carolien […]

Leven zonder vernis

Ik was in Denemarken op familiebezoek en wat mij opviel was de eenvoud van veel mensen, rustig, zichzelf, niet zo openhartig, maar naturel. Een samenleving waar het niet zo opgeklopt is als bij ons, men gaat voor duurzaam. Ook de regering benut alle mogelijkheden om haar inwoners energiezuiniger  te laten leven, minder verspilling. Het is […]

Oranje

Langzaam kleurt ons wijkje oranje, de ene straat wat eerder als de andere, maar het ziet er heel anders uit om ons heen. De Italiaanse Zeedijk, de straat die met Kerst ook altijd ruim en lang voorzien is van heftige kerstversiering met rendieren, Kerstmannen enzovoort,  is ook nu weer uitbundig … Oranje. Met verbazing kijk […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

Jörgen GarioZondag 6 november 2016Overweging
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org