Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie.
Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2018

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht maart – mei

● Uitgereikt: Vredesvlucht 25 februari 2018 aan het Verzetsmuseum te Amsterdam

steun-ons

Viering 8 april 2018

Viering 8 april 10:30 uur

Thema: Openbaring van liefde

Voorganger: Marc van de Giessen

Voorganger: Marc van de Giessen

Viering 15 april 2018

Viering 15 april 10:30 uur

Thema: Wie niet weg is…

Gastvoorganger: Harris Brautigam

Viering 22 april 10:30 uur

Thema: Bekeert u opdat uw zonden worden uitgewist

Bart-Jan van Gaart

Voorganger: Bart-Jan van Gaart

Appels

Onlangs was ik op stage bij een van mijn gemeenteleden: zij is praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Hoorn speciaal voor ouderen. En waarom gaat onze dominee op stage, vraagt u zich af. Ik heb in mijn leven veel gedaan, veel mensen ontmoet, maar ik heb niet veel met ouderen te maken gehad. Niet in mijn […]

Boeddhistische Omroep interviewt Diana Vernooij

Citaat van radio 5: “In het recent verschenen boek Flexibel geloven van Manuela Kalsky en Frieda Pruim staat een portret van Diana met als titel ‘Al mijn preken zijn boeddhistisch geïnspireerd.’ Dat is ook de insteek voor het gesprek met haar. Hoe combineert zij haar christelijke en boeddhistische inspiratie? Hoe geloof je als boeddhist in God […]

Herdenking slachtoffers Vlucht MH17

De Duif is op 24 juli geopend van 19:00 -20:30 uur om te rouwen en de slachtoffers van de vliegramp te herdenken. Om bij elkaar te zijn, om stil te zijn, om te bidden, om gedachten op te schrijven, om een kaars aan te steken. – – – – – – – informatie: 06-24295327 Carolien […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

Jörgen GarioZondag 6 november 2016Overweging
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org