Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie.
Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2017

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht november/december 2017

● Uitgereikt: Vredesvlucht Vredesweek 2017 aan Diana Vernooij, Gedreven manager bij dnoDoen

steun-ons

Viering 5 november 10:30 uur

Thema: Vertrouwen in de toekomst

Voorganger: Maruja Bredie

Viering 12 november 10:30 uur

Thema: Van Weten naar Doen

Voorganger en dirigent van het koor Henk Kemper

Voorganger: Henk Kemper

Viering 19 november 10:30 uur

Thema: Talenten gevraagd!

Voorganger: Marc van de Giessen

Voorganger: Marc van de Giessen

Leerhuis 'Augustinus' van Hippo | zondagochtend 10 september (vrije toegang) en woensdagen 13, 20, 27 september & 4 oktober (30 euro).

Gedurende zeven weken verblijft Diana Vernooij in het Upaya Zencentre in Santa Fé

Kijk maar!

De vorige keer schreef ik over ‘Laat je zelf zien’ naar aanleiding van de  verschijningen van Jezus. Als je jezelf  wilt laten zien, dan wil je ook graag dat mensen naar je kijken, goed naar je kijken. Toen ik klein was, dachten mijn ouders dat ik een beetje ‘achter’ was, een vriendelijke uitdrukking voor achterlijk. […]

Joop Schaaps overleden – vrijdag 31 januari afscheid

“Do not stand at my grave and cry, I am not there, I do not die” – Vandaag bereikte ons het bericht van het plotseling overlijden op 25 januari van Joop Schaaps (*25 maart 1951). Wij verliezen in Joop een zeer betrokken Duif die soms moeite had met de vernieuwende stijl van enkele voorgangers: “Wij […]

Laat je zelf zien!

In deze tijd van het jaar gaan de verhalen over de eerste verschijningen van Jezus in de wereld. Zijn eerste optreden in de tempel etc. Dat noemen we in de kerk de tijd van de Epifanie, de verschijning.  Jezus laat hier zichzelf zien in zijn opgroeien en groeien in de bijzondere rol die hij op […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

Jörgen GarioZondag 6 november 2016Overweging
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org