Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie. Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


 

Hulp in tijden van corona...

Nieuwe rubriek: Wat te doen in tijden van corona, onder redactie van Diana Vernooij

 

Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2020 | Overwegingen 2019

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht | Archief

● Privacy verklaring en ● aanmelden voor (één van) onze nieuwsbrieven

steun-ons

Zondag 13 september 10:30 in de Duif en online

Thema: Wie de jeugd heeft…

Voorganger: Jan Meijer

Klik hier voor de Zoomviering

Zondag 20 september 10:30 in de Duif en online

Thema: Thuis

Ingeborg Schenkels Voorganger: Jan Meijer

Klik hier voor de Zoomviering

Zondag 27 september 10:30 een doopviering in de Duif en online

Thema: Droom de wereld open

Voorganger: Marc van de Giessen Voorganger: Marc van de Giessen

Klik hier voor de Zoomviering

Veertig jaar op eigen kracht

Veertig – De Duif was jarig! Wij vierden ons 40-jarig bestaan op zondag 19 januari 2014 en keken terug op een lange periode als vrijwilligersgemeente met (bijna) iedere week een viering van schrift en tafel. Zondag 19 januari werd gestart met een speciale viering met de voorgangers Marina Slot en Henk Kemper om 10:30 uur. Om 12:00 […]

Rien van Dort overleden – vrijdag 3 januari afscheidsviering

In de week vóór Kerstmis is Rien van een trapje gevallen en met zijn hoofd tegen een deurstijl gekomen. Hij is opgenomen geweest en een paar dagen voor Kerst uit het ziekenhuis ontslagen. Rien was verheugd om de kerstnachtviering in De Duif bij te wonen. Rien wilde zijn leven anders inrichten: niet meer op zondagen […]

Kerstgroet

Popov … En daarom, mevrouw de kantonrechter, verzoekt mijn cliënte de arbeidsovereenkomst met de heer Popov te ontbinden. Cliënte twijfelt niet aan zijn artistieke kwaliteiten, maar zowel zijn collega’s als de leidinggevenden hebben het vertrouwen verloren dat hij op een goede wijze als ziekenhuis clown zal kunnen functioneren. Hij is verkrampt en onzeker. Cliënte heeft […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org