Home

  • De Duif – elke zondag viering van Woord en Delen om 10:30 uur

  • Tijd voor elkaar…

  • Het koor van De Duif

  • De Duif – voor en door bevlogen mensen

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • Breken en delen – ook met de allerjongsten

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie. Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


 

Hulp in tijden van corona...

Nieuwe rubriek: Wat te doen in tijden van corona, onder redactie van Diana Vernooij

 

Hoe roze is ‘De Duif’?

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2020 | Overwegingen 2019

● Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif: Het Groene Licht | Archief

● Privacy verklaring en ● aanmelden voor (één van) onze nieuwsbrieven

steun-ons

Zondag 13 september 10:30 in de Duif en online

Thema: Wie de jeugd heeft…

Voorganger: Jan Meijer

Klik hier voor de Zoomviering

Zondag 20 september 10:30 in de Duif en online

Thema: Thuis

Ingeborg Schenkels Voorganger: Jan Meijer

Klik hier voor de Zoomviering

Zondag 27 september 10:30 een doopviering in de Duif en online

Thema: Droom de wereld open

Voorganger: Marc van de Giessen Voorganger: Marc van de Giessen

Klik hier voor de Zoomviering

Vredesvluchten en samenwerking met Pax Christi

“Vrede en alle goed”, hoe vaak wensen we elkaar dat niet toe tijdens breken en delen? Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke toekomstdroom om in te geloven. We weten hoe belangrijk het is om al het vredewerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die zich voor vrede inzet. Vrede lijkt immers zo […]

Een droom hebben of ervan wakker liggen

Bij de overweging van 15 december 2013 van Bert van der Meer. – Teleurstelling: je veroorzaakt het zélf.  Zo ongeveer was de strekking van Berts overweging vanmorgen. Hij zei nog heel veel mooie dingen, maar dit was de kern. Jij maakt zelf de beelden, jij koestert verwachtingen, jij hebt er emoties omheen gemaakt – en […]

Gewijzigde locatie voorbereiding liturgie op 2 december

Maandagavond 2 december wordt de viering van 15 december (voorganger Diana Vernooij) voorbereid bij Jan Meijer in het revalidatiecentrum Reade. Adres: Reade, Overtoom 283 te Amsterdam. De zaal is open van 19.30 tot 22.00 uur.

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org