Home

  • Breken en delen van brood en wijn

  • Kom eens langs in De Duif. Voel je welkom.

  • De Vredesduif van Pax wordt vier maal per jaar uitgereikt

De Duif is een vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de bijbelse traditie. Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen.


Wil je geïnformeerd worden over  de vieringen, meld je dan aan via ons mailadres: deduif@xs4all.nl.
Deze aanmelding wordt alleen gebruikt voor mededelingen over vieringen.


40dagentijd naar de Pasen toe: Een Onvoltooid verhaal

● Voor het volledige vieringenoverzicht en voorgangersrooster ga naar de Agenda | Overwegingen 2023 |  Overwegingen 2022|

● Het Groene Licht nummer 1- 2023: Periodiek van geloofsgemeenschap De Duif
Harris Brautigam: Oekraine, is gebruik van geweld wel te rechtvaardigen?
● Voorzitter treedt terug ● Voorgangers en bestuursleden stellen zich verkiesbaar
● Nieuwe rubriek: De Vertaalslag ● Voorstellen voor een nieuw jaardoel ●
● HGL nr. 2-2023 verschijnt op zondag 2 april.

● Privacy verklaring en ● aanmelden voor onze nieuwsbrief.

steun-ons

Ons Jaardoel 2022: Hart voor Tanzania:
Aanleiding ‘Hart voor Tanzania’
Het idee voor een hart- en vaatkliniek ontstond toen initiatiefnemer Salah Said in 2016 zijn dochter Ines bezocht, die stage liep in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). Ze was in opleiding tot neuroloog. Een bezoek maakte een onuitwisbare indruk. ‘Ik heb daar zulke vreselijke dingen gezien. Patiënten die op een kleed op de gang lagen. Bij gebrek aan bedden. Een baby’tje dat in een weegschaal was gelegd. Om dezelfde reden.’ In Nederland hebben we honderd ziekenhuizen voor 17 miljoen mensen en in die ziekenhuizen werken 979 cardiologen. Het ziekenhuis in Moshi heeft een verzorgingsgebied van 15 miljoen mensen en geen cardiologie-afdeling”.

Ingezonden mededeling:
Mijn vader was priester. Talkshow over kinderen van uitgetreden priesters en de onstuimige jaren zestig.
23 april Tivoli Vredenburg, Utrecht, 11.00 – 13.00 uur

zondag 12 maart 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Neem nou toch het lijden op je!”
Voorganger: Noud-Lodewijk van Poppel

Klik hier voor de opname van de viering

zondag 19 maart 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Hoop en geloof”
Voorganger: Maranca Schenkeveld

Klik hier voor de opname van de viering

zondag 26 maart 10:30

viering in De Duif en online

Thema: “Nieuwe levensadem”
Voorganger: Natasja Bakker

Klik hier voor de opname van de viering

Andere locatie voorbereiding liturgie op 7 oktober

26 september 2013 – Maandagavond tijdens de rondvraag in de voorbereidingsavond kwam naar voren dat Jan Meijer weer zo graag een liturgievergadering zou willen bijwonen. De vraag van zijn vrouw Liesbeth was, of wij voor één keer naar hem toe zouden willen komen. Iedereen zei volmondig Ja. Liesbeth kon regelen dat wij op maandagavond 7 oktober de […]

Marina Slot bevestigd en ingetreden als predikant

15 september 2013 – Tijdens de drukbezochte middagdienst deed voorganger van De Duif Marina Slot op zondag 15 september 2013 haar intrede in de Hervormde Kerk te Westwoud, Noord Holland. De dienst werd muzikaal omlijst door de uitstekend bij stem zijnde kerkgangers, onder aanvoering van het koor van De Duif onder leiding van Henk Kemper en […]

Dirigent Henk Kemper geridderd

26 april 2013 – Grote verrassing! Op 23 april ontvangt Henk Kemper een schrijven van burgemeester Van der Laan: op vrijdag 26 april wordt hij om 8.30 uur verwacht in de Beurs van Berlage. Op die dag zijn er 45 genomineerden, allen met verschillende capaciteiten. Van allemaal werden de onderscheidende feiten opgenoemd. Ook waarvoor Henk zich veertig jaar […]

“… Bij ‘oprechtheid’ zie ik
een gigantische boom
met bladeren; zo groot
dat wij er allemaal omheen
kunnen staan.
Een soelaas kunnen vinden
onder haar bladeren.
Hier zijn wij veilig.
Ja oprechtheid is de eerste boom
die ooit geplant is.
Een steunpilaar.
Iets natuurlijks aangeboren
en wij versterken deze
gigantische boom met
elke positieve daad
die wij verrichten en ervaren.
Haar wortels, dat zijn wij.
 … ”

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org