Berichten

Passie

Passie, een woord met veel betekenissen. Het woord kent de kleuren van liefde, hartstocht en verlangen, maar ook van lijden.
En als je de paastijd echt meebeleeft, komt dat allemaal op je af.

Vroeger toen ik klein was, werd op Palmzondag de radio aangezet en dan moest je je mond houden totdat die lange Mattheus Passion afgelopen was. Het leek veel langer dan nu, maar voor een kind is drie uur eindeloos lang. Te lang als je er niks van begrijpt.
Toch heb ik wel de muziek leren kennen en later ben ik ook van de teksten gaan houden.
Teksten en muziek waar veel van onze kerkliederen op zijn gebaseerd, want de invloed van Bach en zijn passies zijn groot op de muziek van toen en van nu.
De beide bekende passies naar de verhalen van de verschillende evangelisten Mattheus en Johannes zijn allebei toegeschreven aan de meester zelf, bij de Lukas passie wordt betwijfeld of deze door Bach is geschreven.

Hoop op bevrijding
Maar terug naar ‘Passie’, wat een gedreven mens was Jezus van Nazareth, wat een hoop op bevrijding heeft hij wakker gemaakt in mensen.
Wat een bijzondere, onvoorwaardelijke liefde heeft hij gebracht in een wereld van onderdrukking en geweld door de Romeinse bezetter, wat een hartstochtelijk mens was hij in zijn liefde voor mensen in de knel.
En dat is van alle tijden, want nu nog zijn er mensen die lijden onder onderdrukking, mensen die bang zijn, mensen die hun hoop en vertrouwen hebben verloren. Er is schuld en verraad, verlangen naar ontferming en vergeving.
Daar gaat de muziek over die eindeloos mooie muziek van Bach en ook heel veel moderne muziek kent dezelfde thema’s.

Kenmerk van kunst
Misschien is het wel hét kenmerk van kunst, van muziek: Passie, licht en donker.
Ik wens u allen een mooi Paasweekend toe en weet dat al die eieren die ons worden gepresenteerd, staan voor het ‘nieuwe leven’
Waar je in gelooft of niet, begin maar eens opnieuw als je vastloopt in het oude. Dat geeft ons ook de lente en het nieuwe leven buiten.

Ds. Marina
marinaslot@kpnmail.nl

Sterk en dapper

Sterk en dapper, dat is thema van de 40-dagentijd voor Pasen in de protestantse kerk. En ook ons thema hier in Hoogkarspel en Westwoud. Beelden genoeg bij deze twee woorden: sterk en dapper, niet alleen bijbelse beelden van Jezus die getergd wordt in de woestijn door de duivel, maar ook blijft bij waar hij voor staat.

Verweer
Maar ook hedendaagse plaatjes, teksten, filmpjes uit het dagelijks leven trekken aan mij voorbij.  Want wat zijn er veel mensen die sterk en dapper de slechte boodschap over hun gezondheid aannemen! Wat zijn er dappere mensen die zich te weer stellen tegen politici die oproepen tot discriminatie en racisme, tot haat en antisemitisme, tot uitsluiting van elke gelovige moslim. Wat zijn mensen sterk en dapper in hun verweer tegen onderdrukkende regimes en wat gaan vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden sterk en dapper  voor onderwijs en ontwikkeling.
Wat een sterke en dappere kinderen zijn er op deze wereld en in ons dorp, na tegenslagen en soms met angst in hun lijf, maar ook weer vrolijk stappen zij de wereld in. Wat vechten Indianen voor hun heilige grond waar nu een pijpleiding over gaat lopen. Ze vechten in het grootste democratische land van de wereld tegen een president die op een vreselijke manier over vrouwen spreekt en ze ook zo bejegend.

Onder druk
Daar in het land waar voor velen in de jaren 50 en later de vrijheid begon, staan vrijheid van pers en het vrije woord onder druk en toch blijven overal journalisten opstaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

Schrijvers, dichters, kunstenaars krijgen weer een rol in het ontmaskeren van het kwaad in de wereld. Het is een tijd om sterk en dapper te zijn en niet te duiken en angstig te worden.

Want er zijn heel veel mensen van goede wil in deze wereld. Goddank!

Ds. Marina
marinaslot@kpnmail.nl