40-dagentijd - Paasserie 2017 in De Duif – Vallen & opstaan

Paasserie 2017 – Vallen & opstaan

Vieringen in de veertigdagentijd – 5 maart – 16 april

Wij geloven tegen de feiten in. We struikelen, we vallen, we staan op.
Het lukt iemand om de haat af te schudden, een ander laat verslaving achter zich. We vinden elkaar na misverstanden opnieuw.
Dit zijn opstandingsverhalen. Opstanding is waar onrecht en cynisme en pijn overwonnen worden. We zeggen ‘nee’ tegen onrecht, maken ruimte om ‘ja’ te zeggen. We staan op vóór het onmogelijke: de vrede, de liefde – en de dood heeft niet het laatste woord.

zondag 5 maart – Vallen voor de verleiding – Diana Vernooij
Het goede kan haat oproepen. Het volk kiest niet Jezus maar Barrabas. Wat is dat voor verleiding, waar het volk voor valt?
> Overweging teruglezen

zondag 12 maart – Sta op en wees niet bang – Marc van de Giessen – Vredesvlucht
Ervaringen in ons leven kunnen zo overweldigend zijn, dat je niet meer verder kan. De Schrift herinnert ons: Sta op en wees niet bang. Je mag leven in vertrouwen.
> Overweging teruglezen

zondag 19 maart – Opstaan voor iemand, misstaat niemand – Hans Ernens
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt zelf ook gelaafd (Spreuken 11:25). Wie goed doet, goed ontmoet.
Sta jij op voor iemand?

zondag 26 maart – Wonder boven wonder – Bart-Jan  van Gaart
We lopen steeds tegen hetzelfde aan in ons leven waardoor we de ‘grote’ stap van groei en verandering niet kunnen maken. Wat houdt ons nou werkelijk tegen om te doen wat niet kan?

zondag 2 april – Op weg naar Jerusalem – Gerrard Boot
Jezus waarschuwt: de volken worden onderdrukt door hun heersers. Maar Jezus is gekomen om te dienen: brood en genezing.

zondag 9 april – Brenger van nieuw leven – Jonne Meij
– Palmpasen – kindernevendienst
De winter was koud en donker. We houden het vol en blijven optimistisch. We weten dat de lente komt. Die brengt ons licht en leven! Hoera voor alle tekenen van de lente. Hoera voor Jezus, brenger van nieuw leven.
Wil je jouw kind besef meegeven over dat andere belangrijke verhaal, het verhaal van Pasen?
Op Palmzondag staan wij met de kinderen op een speelse manier stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en wat hem daarna overkwam.
Doelgroep: kinderen in de basisschool leeftijd.
Meedoen? Kinderen graag aanmelden via het formulier op deze pagina.

donderdag 13 april – Gedeeld – Henk Kemper & Jan Meijer
– Witte donderdag – Seideravond, gezamenlijke maaltijd, aanvang 18.30 uur.
Kosten: € 12,- 
Er zijn 36 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden op de zondagen van 5 maart t/m 9 april, na de viering of met het formulier , rechts op deze pagina.
Seider vieren is: samenkomen en elkaars gezelschap, ervaring en wijsheid delen.
Maar valt er nog iets te delen of bekommer je je alleen om jezelf in deze gekke tijden?
We zoeken wat waardevol is om samen te delen. Een mens leeft niet van brood alleen.

Vrijdag 14 april – Gevallen – Marc van de Giessen
– Goede Vrijdag – Verstilde viering, aanvang 19.30 uur
Verraden, gemarteld, uitgelachen, vermoord. Hoeveel ellende kan een mens hebben?
Op Goede Vrijdag staan we stil bij de lichamelijke en de overdrachtelijke dood van de mens.

Paaszondag 16 april – Opstanding – Pasen – Marc van de Giessen
We zijn door diepe dalen gegaan, als zalmen tegen de stroom in. De natuur was doods maar ademt weer nieuw leven. Knoppen staan op springen en nieuwe dieren worden geboren. Wat een inspiratie voor wie wil opstaan tegen wat doodmaakt, tegen verdriet, tegen armoede, tegen naargeestigheid! Het leven wordt met open armen ontvangen.