Scheur de wolken

Scheur de wolken uiteen en kom!

Hier nu wees onze God, wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht,
niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.
Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.
Waar ben je nu?
Waar bleef je hartstocht?
Ben je niet meer die ene van toen?

     (Huub Oosterhuis)

Onze God van gerechtigheid, vrede en vreugde, deze gepassioneerde God laat zich kennen in de liefde van mensen.
God is waar mensen goed zijn voor elkaar. Onze God zwijgt niet maar zoekt en roept ons.
Deze God opent ons hart voor mensen in nood en laat zich zien in de ogen van onze naaste.
Wij zingen iedere week Scheur de wolken uiteen en kom! – een adventslied bij uitstek.
En steeds lichten we een van de zinssneden toe – totdat ons hart omdraait en hoort.

1 december – Bart-Jan van Gaart
Dagthema: Hier nu wees onze God, wie anders

Wie anders dan die “Ik zal er zijn” genoemd wordt? Eén die een andere wereld verlangt waar zijn naam alles in allen is. Deze nieuwe werkelijkheid verdraagt geen uitstel. Hier, nu, wie anders?

8 december – Jan Meijer
Dagthema: Leven ons gegeven

We denken alleen te staan. De hartstocht lijkt ver weg. Kijk niet omhoog maar opzij. Daar staat een mens als jij. We hebben het goddelijke in elkaar nodig.

15 december – Marc van de Giessen
Dagthema: Ben je niet meer die ene van toen?

Die ene van toen. Die ene van toen in de woestijn, die zei: Ik heb mij het leed van dit volk aangetrokken. Ik zal hen leiden uit dit slavenhuis. Die!

22 december – Jan Andreae
Dagthema: Niemand anders heeft ons gezocht. Niemand anders heeft zo geroepen

Er zijn vele goden van goud en beloften die ons toeroepen. Maar slechts één heeft ons gezocht. Geen ander heeft zó geroepen, in de stem van mijn geweten, in de ogen van mijn naasten, van de vreemdeling die is als ik.

Kinderkerstviering – met Natalie Coenradi, Carla Koot, en Jonne Meij

24 december – 16:30 uur
Kerk open om 16:00 uur

Kinderkerstviering – ‘En ons hart draaide om en hoorde’
Met Bert van der Meer.
Het kerstverhaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aanmelden via: www.deduif.net

24 december – 22:00 uur
Kerk open om 21:15 uur
Kerstnachtviering – ‘En ons hart draaide om en hoorde’
Voorgangers: Diana Vernooij en Bert van der Meer
Met Kerst gebeurt God ons. We voelen ons aangesproken. We weten het onmiddellijk – ons hart is geraakt. We móeten wel antwoorden en tevoorschijn komen.