Voorganger Diana Vernooij

Diana Vernooij

Veranderingsprocessen faciliteren en begeleiden, zodat mensen en organisaties tot bloei komen. Daarvoor zorgt Diana in haar rol als manager bij de Maatschappelijke Opvang en eerder bij retraitecentrum De Tiltenberg, de gemeente Amsterdam en kleine bedrijven.

Voorganger en dirigent van het koor Henk Kemper

Henk Kemper

Interim-manager en mediator in het onderwijs. Henk bouwt ontspoorde situaties weer om, zet mensen in hun kracht en zoekt naar alle talenten. Hij leidt tot een werkklimaat waar mensen geloven in zichzelf en in de ander.

Hans Ernens

Hans is manager bij BCD Travel, een bedrijf dat wereldwijd opereert in business travel. Hij werkt samen met 14 collega’s exclusief voor het Ministerie van Defensie in Soesterberg.

Bart-Jan van Gaart

Bart-Jan van Gaart

Als 21 jarige begon Bart-Jan zijn studie Theologie aan de KTUA in Amsterdam. Tijdens en na zijn studie werd hij regelmatig gevraagd om voor te gaan in de liturgie. Bij levensmomenten van vrienden en bekenden, in Zandvoort in de parochie en bij de zusters Augustinessen in Heemstede. Bart-Jan voelde zich geroepen door de mensen die hem vroegen, maar ook door iets of iemand aan de rand van zijn blikveld.
Door het bestuderen van Augustinus leerde Bart-Jan dat God niet alleen liefde is (Johannes). Augustinus draait het radicaal om: Liefde is God. Deze notie bracht Bart-Jan veel inspiratie en die inspiratie wil hij graag delen. Ook in De Duif!

Voorganger: Marc van de Giessen

Marc van de Giessen

Marc vindt manieren om te informeren, inspireren en kracht te geven. De kern van zijn professionele werk is het stimuleren van kwetsbare mensen van deelname aan de maatschappij. Dit kan zijn door toegang tot de arbeidsmarkt of hulp in besluitvorming.

Marc werkte in Nederland, Kenia en als freelance counselor en trainer in Juba, Zuid-Soedan. Hij heeft een drive om mensen te laten begrijpen dat ze er echt toe doen. ‘Mensen hebben innerlijke middelen om hun actuele situatie aan te pakken.’

Bert van der Meer

Is met The Cyclist onafhankelijk adviseur in het structureren van financiële rapportages. Voorziet bedrijven van stuurinformatie, bouwt bruggen tussen systemen. Zingt, loopt hard, is getrouwd en vader van drie kinderen. Vindt inspiratie in kinderen, natuur en muziek.

Jan Meijer

Ondernemer in de zakelijke dienstverlening. Initiatiefnemer voor innovatieve en exporterende bedrijven en het bewerkstelligen van samenwerkingen met private investeerders.
Het motto: de menselijke maat.

Helma Schenkeveld

Mensen, gebieden en organisaties adviseren in veranderingsprocessen. Een strategische visie laten groeien, die beklijft en inspireert tot nieuwe activiteiten. Tot 2015 vooral in de rol van ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Daarna als zelfstandig ondernemer en eigenzinnig facilitator.

Ingeborg Schenkels

Ingeborg Schenkels